Hanspoort

  • Algemeen

In Dokkum vind je vier bolwerken, dit zijn de vier verdedigingswerken rond Dokkum die de vijand moesten buitensluiten. Dokkum was alleen toegankelijk via de vier bruggen de Hanspoort, de Halvemaanspoort, de Aalsumerpoort en de Woudpoort. Iedere avond om 5 voor 10 werden de klokken geluid ten teken dat de poorten werden gesloten en de stad werd afgesloten. Iedereen die zich buiten de bolwerken bevond moest haast maken om op tijd binnen te zijn. De poorten zijn verdwenen maar als een soort traditie worden de waarschuwingsklokken nog steeds om 5 voor 10 geluid

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het